Openbare oproep voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

Het is een bijzondere plek waar de Overijsselse Vecht, de A28 en de N340 bijeenkomen. Verschillende werelden komen hier samen: de dynamiek van de stad Zwolle met het bedrijventerrein, tegenover de rust, natuur en water van het Vechtdal.

Deze Poort van het Vechtdal en Zwolle ondergaat de komende jaren een gedaanteverwisseling met de aanleg van de nieuwe Vechtdalroute.

Op deze plaats komt een landmark, een kunstwerk dat de Poort van het Vechtdal en van Zwolle symboliseert. Als partners in het programma Ruimte voor de Vecht plaatsen provincie Overijssel en gemeente Zwolle een openbare oproep voor de kunstopdracht.

Ruimte voor de Vecht en gemeente Zwolle nodigen u van harte uit kennis te nemen van de documenten en u aan te melden bij: poortvanhetvechtdalenzwolle@overijssel.nl
Kijk voor alle documenten op www.overijssel.nl

Indienen inzending met visie op de opdracht tot 14 januari 2019

Oproep