Privacyverklaring KNS

KNS  gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Hoe komt KNS aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u zich als  bij Stichting KNS aanmeldt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, als gast/deelnemer aanmeldt voor een activiteit of een kunstenaarspagina op onze website wil aanmaken of als u zich als donateur aanmeldt vragen wij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van uw belangstelling.

Als u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt wordt u gevraagd onderstaande gegevens te verstrekken:Voor – en achternaam en  Emailadres;

Website

Gebruikersnaam en wachtwoord

Schrijft u zich in een kunstenaarspagina, dan geeft u uw voor-en achternaam, informatie over uw beroepspraktijk, websitegegevens en uw emailadres op. U krijgt zelf inloggegevens waarmee u zelf kunt bepalen welke informatie en welk beeldmateriaal u van uw werk deelt. Deze informatie kunt u zelf ook weer verwijderen. In alle situaties slaat de website van KNS het IP adres van de computer op waarmee u contact maakt. Door uw persoonsgegevens aan KNS te verstrekken geeft u toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Waarvoor gebruikt KNS uw persoonsgegevens?

KNS neemt uw persoonsgegevens op in haar donateursadministratie en haar financiële administratie.  Als donateur van KNS draagt u bij aan de financiering van de activiteiten en het in stand houden van onze website.

Daarvoor vraagt KNS een jaarlijkse financiële bijdrage. Voor de facturatie vraagt zij uw  (mobiele) telefoonnummer, uw emailadres.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als gast voor een activiteit, heeft zij uw voor- en achternaam en emailadres nodig, om u per mail de nieuwsbrief toe te sturen of om u te benaderen eventueel donateur van KNS te worden.

Hoelang bewaart KNS uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens als donateur of voormalig donateur bewaart KNS zolang als nodig is

voor de realisatie van haar doelstellingen. De financiële gegevens en gegevens die nodig zijn voor het opstellen en verzenden van een factuur bewaart KNS zolang als nodig is voor de interne financiële controle, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele wettelijke verplichtingen. Heeft u zich alleen aangemeld voor een nieuwsbrief dan bewaart en verwerkt KNS uw voor- en achternaam met uw emailadres totdat u de toezending van de nieuwsbrief opzegt. In de nieuwsbrief is een mogelijkheid tot opzegging opgenomen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die KNS van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met KNS, via info@kunstnonstop.nl.  

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website van KNS te vergroten, maakt zij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacyverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. De cookies op onze site worden gebruikt voor google-analytics

Toestemming nemen en plaatsen van foto’s.

Wanneer u als kunstenaar, deelnemer, donateur of gast een activiteit van KNS bezoekt worden door de

organisatoren van de betreffende activiteit foto’s gemaakt. Deze worden gepraatst op onze website, op de social media en op de flickrpagina van Paul Clason. Door in te stemmen met deze privacy-verklaring geeft u toestemming dat er mogelijk foto’s van u worden gemaakt. Wanneer u dat niet wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

KNS verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt inverband met een wettelijke verplichting of levering van een dienst aan u.

Aanpassen privacyverklaring

KNS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe

inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. KNS zal de wijziging dan publiceren op haar website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst KNS u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te

richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw

persoonsgegevens kunt u ook contact met ons opnemen.  Dit kan via info@kunstnonstop.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

        

Oproep