Prismare


adres:Roomweg 167d
7523 BM Enschede
telefoon:053 - 475 74 55
e-mailadres:info@prismare.nl
website:www.prismare.nl
openingstijden:Prismare is 7 dagen per week geopend.
contactpersoon:jmeijer@prismare.nl
frequentie:Er zijn doorlopend wisselende exposities met ruimtelijk en plat werk. Daarnaast heeft Prismare een Semi Permanente kunstcollectie.- U exposeert in principe voor een periode van 3 maanden, afwijkende termijnen gaan uitsluitend in overleg met Prismare
- Er zijn verschillende expositielocaties. Deze worden in overleg bepaalt;
oppervlakte:Locatie: Balustrade en wand Muziekatelier (zie foto)
Locatie: Wand bij Jeugdbibliotheek
Locatie: Blauwe wand Atrium
aantal bezoekers:Ongeveer 2500 mensen gemiddels per week. Hierbij tellen de theaterbezoekers, vergaderaars, avondgroepen etc mee.
huisvesting:Permanent
type werk:De belangrijkste voorwaarde is dat het werk past bij Prismare. Deze beoordeling geschiedt door Prismare;
- Prismare exposeert zowel kwalitatief hoogwaardige kunst als werken van amateurs;
- Er kan alleen exposeren of samen met een aantal anderen. Exposeert u met een groep dan is één van u aanspreekpunt;
- Doel van de expositie is om het publiek in zijn algemeenheid en bezoekers en gebruikers van Prismare in het bijzonder, kennis te laten maken met het werk van de exposant. Verkoop van werk is een ondergeschikte doelstelling van de expositie.
inschrijving/uitnodiging:nee niet opinschrijving, bij interesse of ideeën en projecten kan men mailen om verder te praten
exposeren tegen betaling:nee
provisie:nee
voorwaarden:

- In overleg kan er een officiële opening plaatsvinden;
- U stelt een digitale persfoto ter beschikking voor publicatie op onze site en voor de pers, evenals een korte toelichting op uw werk.

- Een aantal exposities hangt in multifunctionele ruimtes. Het kan zijn dat deze ruimtes gereserveerd zijn en dus niet toegankelijk om de exposities te bezichtigen. De receptiemedewerker heeft inzicht in deze planning. De planning geschiedt door Prismare; 


- Een aantal exposities hangt in de openbare ruimtes. Dit zijn ‘verkeersruimtes’, waar in principe geen permanent toezicht is en waar rekening gehouden moet worden met het veiligheidsaspect;


- De werken worden uiterlijk één week voor aanvang en één week na afloop van de consignatieovereenkomst op een nader af te spreken datum door of namens de leverancier afgeleverd en opgehaald. De beheerder draagt er zorg voor dat de schilderijen op die datum opgehaald kunnen worden.


- Er kunnen werken worden opgehangen. Prismare beschikt hiervoor over een ophangsysteem;


- Er kunnen ook driedimensionale werken worden geplaats. Locatie, flexibiliteit en periode worden in samenspraak met Prismare vastgesteld;


- De huismeester van Prismare kan –in overleg- hand- en spandiensten verrichten tijdens het inrichten en afbreken van de expositie;


- Tijdens het inrichten zal rekening gehouden moeten worden met eventuele overlast. Er vinden mogelijk vergaderingen en andere activiteiten plaats in de ruimtes van Prismare. 


- Er wordt een consignatieovereenkomst gesloten voor de duur van de expositieperiode;
- U ontvangt geen vergoeding van Prismare voor uw expositie;


- Prismare vraagt geen vergoeding voor het ter beschikking stellen van de expositielocatie


- Bij aanvang en na afloop van een consignatieovereenkomst draagt de leverancier de kosten en de verantwoordelijkheid voor de verpakking en het vervoer van de schilderijen. Dit omvat mede een eventuele transportverzekering;


- Na aflevering van de werken door de leverancier worden deze door de leverancier en de beheerder tezamen gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend op beider consignatielijsten. Ook na deze controle tot en met het moment dat de leverancier de werken weer in eigen beheer heeft genomen, blijven de producten volledig voor rekening en risico van de leverancier. Prismare is niet verzekerd tegen diefstal of schade aan de werken;


- Prismare is niet aansprakelijk voor schade aan een product die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de leverancier;

uitstraling:

Prismare is het Hart van Roombeek. Het cluster kent talrijke voorzieningen zoals de Brede School, een levendig jongerencentrum, de bibliotheek, diverse kinderdagverblijven, zorgwoningen, vele actieve verenigingen die gebruik
maken van het theater, de sportaccommodatie, het muziek- en creatief atelier en vergaderlocaties. Dit alles wordt omringd met vele culturele activiteiten en exposities.

Kortom alles wat een wijk kleurrijk en dynamisch maakt, is in Prismare te vinden.
Het voorzieningencluster in de wijk is vooruitstrevend, uniek en kent een grote reikwijdte. Met veel passie en enthousiasme wordt door het team van Prismare gewerkt aan de leefbaarheid in de wijk.

Verbindingen leggen.

Daar draait het bij Prismare om. Inspelen op de situatie en groeien via de juiste strategische keuzes. Het leggen van verbindingen is bij Prismare geen leeg containerbegrip. Het is een manier van werken en leven.
Prismare is dan ook meer dan een gebouw. Het draait om stimuleren en motiveren. Het is een concept dat Prismare onderscheidt van een buurthuis, Kulturhus of welzijnsorganisatie. Prismare activeert de bewoners in de wijk en laat het vastgoed renderen. 
Door de vele activiteiten die plaatsvinden in Prismare komen veel verschillende mensen in aanraking met de kunst die er wordt getoond.

bijzonderheden:

Bijzondere cadeauwinkel en kunstuitleen
Top Art is een initiatief van Estinea, een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Top Art is een winkel met een verhaal en een plek om -ook na werktijd- nog snel een leuk cadeau te kopen!


In de Top Art winkel verkopen cliënten van Estinea cadeaus en kunstwerken. Deze zijn vaak door henzelf gemaakt in de dagbestedingsateliers van Estinea. De winkel is tevens een volwaardige werkplek voor de makers van de cadeaus en de medewerkers in de winkel. U loopt dus de kans de maker van uw cadeautje tegen het lijft te lopen.

Oproep