5 september t/m 31 december: Couplet 2.0 - Daan Samson en Esmay Groot Koerkamp, Concordia

In Couplet 2.0 maken een beeldend kunstenaar en inwoner samen een expositie. Afgelopen eerste editie: Kunstenaar Jessica van Deursen. Komende edities: Daan Samson en Esmay Groot Koerkamp.

Rudi Fuchs organiseerde destijds in het Stedelijk Museum Amsterdam een reeks tentoonstellingen met de titel Couplet. Beknopt samengevat werden twee uiteenlopende kunstenaars aan elkaar gekoppeld en werd werk van hen samen geëxposeerd. Deze context maakte een onderlinge samenhang tussen beide kunstenaars en hun werk, en zorgde voor andere en nieuwe invalshoeken van dat werk.

Ook Couplet 2.0 koppelt twee uiteenlopende mensen met elkaar om zo tot andere en nieuwe inzichten van kunst te komen. Een kunstenaar en een regionale inwoner (leek of niet, kunstliefhebber of niet, volwassen, kind, alles door elkaar) worden in het project aan elkaar gekoppeld, ze bespreken ideeën en gedachten over kunst, en maken samen een expositie van werk dat door de kunstenaar is gemaakt met dit specifieke doel.

Fuchs gelooft dat mensen die naar kunst kijken betere mensen worden. Want kunst - zegt hij - ondermijnt vooroordelen en ondergraaft vaste patronen.

Het project beoogt ruimte te creëren voor nieuwe ideeën over kunst, ruimte waar vaste (gedachten-)patronen worden ondergraven en vooroordelen ondermijnd. Het draagt daarom met trots de titel Couplet 2.0.

Eerste editie Couplet 2.0: Jessica van Deursen & Rens Weustink, 10 december 2018 t/m 17 maart 2019

Enschedeër Rens Weustink ging drie maanden lang samen met kunstenares Jessica van Deursen aan de slag. Op maandag 10 december ontmoetten zij elkaar voor het eerst in Expo 4. Op 24 februari 2018 lanceerden zij daar samen met bezoekers het resultaat van het project Couplet 2.0.

Jessica bevraagt in haar werk altijd welke elementen in een mensenleven van invloed zijn op iemands persoonlijke ontwikkeling. Gedurende drie maanden en na vele lange en intieme gesprekken, maakten zij en Rens een portret van Rens zijn dagelijks leven, waarin de kijker de wereld door de ogen van Rens komt te bezien. De film ‘Rens’ toont de innerlijke belevingswereld en ontdekkingstocht van iemand die zoekt naar zijn plek in de wereld. Waarin een verlangen naar eenvoudig geluk en betekenis willen geven aan het heden, voortdurend wilderig dansen met herinneringen uit het verleden.

De komende Couplet 2.0-samenwerkingen zijn met kunstenaars Daan Samson en Esmay Groot Koerkamp

Concordia
Expositieruimte - Langestraat 56
www.concordia.nl