9 maart t/m 20 april: Ton Zwerver, Villa de Bank

It is oke  I am fine

De werkwijze die ik heb gebruikt om tot deze tentoonstelling te komen is begonnen met het maken van een kunstenaars boek met als titel: black bird.

Voor dit boek maakte  ik gebruik van  zowel de 3-dimensionale als 2-dimensionale ruimte om beelden te creëren, daarbij gebruik makend van de vorm van een boek als (tentoonstellings) ruimte. Door te exposeren in de vorm van het boek ontstond er een samenhang tussen de objecten en de vormen die er deel vanuit maakten anders dan de samenhang binnen een vrijstaande sculptuur, maar ook anders dan de context van een boek. het werd  een mengvorm waarin ruimte en tijd  worden aangelengd met het narratieve  van een roman of essay, maar nooit dwingend. 

Met het boek  wilde ik  de mogelijkheid onderzoeken om de afzonderlijke werken in een verhalende relatie te plaatsen. Op basis van bestaande beelden, citaten uit mijn eigen werk, bewerkt en onbewerkt gebruikmakend van materiaal in de vorm van foto’s, gevonden voorwerpen, resten van oudere sculpturen en nieuw bouwmateriaal wilde ik een associatief beeldverhaal laten ontstaan. Elke nieuwe pagina krijgt zijn betekenis  door de dingen die je eerder hebt gezien en bouwen aan verschillende verhaallijnen.Van al deze aspecten heb ik gebruik gemaakt om te komen tot het assembleren van deze tentoonstelling.

Bindend in deze werkwijze is, de menselijke waarneming, Wat we zien lijkt te worden bepaald door wat we weten en door de al of niet toevallige context van onze waarneming. In deze experimenten plaats ik mijn werk in een andere dan de functionele ordening, spelend met spatiëringen, compositie van vormen en symboliek. Ik probeer het verhalende met het abstracte te verbinden. Ik geef simpel de elementen die  de toeschouwer vervolgens kan opbouwen tot betekenis, tot een “sculptuur van de gedachte”. 

Opening:  Zaterdag 9 maart  van 16.00u - 18.00u
De tentoonstelling is van 9 maart t/m 20 april 2019
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 14.00u-17.00u