31 maart t/m 8 mei: Peter van den Akker: Galerie Beeld en Aambeeld

Zoektocht day in day out

Voorafgaand aan de viering van het 40-jarig bestaan van Galerie Beeld & Aambeeld zelf wordt daar eerst het 40-jarig kunstenaarschap van Peter van den Akker gevierd. Peter van den Akker presenteert op 31 maart 2019 zijn oeuvrecatalogus ‘Zoektocht day in day out’ met schilderijen, werk op papier, beelden en opdrachten over de periode 2018 - 1978. Tijdens de begeleidende tentoonstelling – 31 maart t/m 8 mei - laat hij naast recent werk ook zijn ontwikkeling uit vroegere periodes zien.

PETER VAN DEN AKKER (1949, Amsterdam):
“In mijn beelden staat het mensbeeld centraal, niet als individu, maar als universele gestalte. Vanuit verschillende invalshoeken onderzoek ik mensen in allerlei gedaantes en uitdrukkingen. Deze geef ik met minimale vormen weer met zoveel mogelijk zeggingskracht in een balans tussen conceptueel en persoonlijk.” “Literatuur, film, muziek, dagbladen, nieuwe media naast willekeurige ‘passanten’ met veelheid aan uitdrukkingen, bewegingen, gedaanten inspireren mij tot actuele beelden van de universele mens in een veranderende wereld, de vicieuze cirkel waarin wij leven met natuur, huidige technologie en communicatie. “
Het beeld ‘Mensenmens’ bestaat uit verschillende figuren van uitdagend tot introvert. Ieder mens straalt iets anders uit, want wat is je buitenkant en wat je binnenkant?

Peter van den Akker is een multitalent. Zijn werk omvat vele technieken in verschillende materialen. Hij maakt beelden van staal, schilderijen, gemengde technieken op papier/collages, zeefdrukken en keramische objecten.

Opening zondag 31 maart 2019 om 16:00 uur. Peter van den Akker licht zelf de tentoonstelling toe.
Muziek: Ruud Ouwehand, piano & Marijn Ouwehand, zang Tentoonstelling van 31 maart t/m 8 mei 2019