31 januari t/m 5 mei: Double Compass, Tetem

'Levende installatie'

Bij de installaties van de Belgische kunstenaar Lawrence Malstaf is de ervaring van ‘being in the middle’ essentieel. In plaats van de indirecte ervaring als ‘getuige’, word je als bezoeker een essentieel lichamelijk onderdeel van wat er gebeurt en beleef je van ‘binnenuit’. Compass is zo’n levende installatie die de bezoekers uitdaagt om een machine te volgen of zich ertegen te verzetten. Speciaal voor de tentoonstelling in Tetem heeft Lawrence een tweede Compass ontwikkeld die voor het eerst als een installatie voor twee personen kan worden ervaren.

Compass is een ‘oriëntatiemachine’ die de bezoeker om zijn/haar middel draagt en als in een magnetisch veld door de ruimte begeleidt. De machine leidt je naar links en naar rechts tijdens het lopen door virtuele gangen en ruimtes die zijn geprogrammeerd in de fysieke tentoonstellingsruimte van Tetem. Al lopend geeft de machine via onzichtbare elektromagnetische velden een impuls van afstoting of aantrekkingskracht. De drager van Compass wordt gevraagd om een keuze te maken tussen luisteren of weerstand bieden, tussen leiden of geleid worden, of iets ertussenin.

Het werk van Lawrence Malstaf past in Tetem’s programmalijn Driving Technology. Daarnaast sluit de werkwijze van Lawrence – door de wijze waarop het publiek wordt betrokken en uitgedaagd om een actieve rol aan te nemen – perfect aan bij de werkwijze van Tetem.

Tijdens de tentoonstelling ontwikkelen theatermakers Bran Remie en Simon Wagter van de Twentse Kunst Alliantie een aantal theatervoorstellingen die geïnspireerd zijn door Compass. De data van de voorstellingen, die gespeeld worden in de tentoonstellingsruimte, worden bekend gemaakt via tetem.nl.

Exploring-Lab: In contact met zelfsturende robots

Programmeer in aansluiting op de tentoonstelling Double Compass een zelfsturende robot! Via een lijnenspel en kleurcodering loopt het robotje – de Ozobot Evo – een parcours dat je zelf uitzet. Hij detecteert obstakels en beweegt er handig omheen. Op zijn pad geef je hem opdrachten: zo kan het robotje omkeren, oversteken en zelfs ronddraaien als een tornado. In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstelling uitgelicht en omgezet in een inloopworkshop op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13.30-16.30 geopend.

Educatieprogramma

Het onderwijsprogramma voor de tentoonstelling Double Compass bestaat uit een rondleiding en workshops voor het primair (PO 7/8) en voortgezet onderwijs (VO onderbouw), waarmee leerlingen kennis maken met interactieve kunst en programmeren. Na het bezoek aan de tentoonstelling gaan ze aan de slag om hun eigen mBot robot te programmeren, die vervolgens de interactie aangaat met de omgeving. De workshops zijn ontwikkeld door Tetem i.s.m. Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) en zijn te boeken via de website van RCE.

Locatie: Tetem 

Datum: 31/01/2019 - 05/05/2019

Artist Talk door Lawrence Malstaf: donderdag 31 januari om 19:30 uur (19:00 uur inloop)

Exploring-Lab: In contact met zelfsturende robots

Programmeer in aansluiting op de tentoonstelling Double Compass een zelfsturende robot! Via een lijnenspel en kleurcodering loopt het robotje – de Ozobot Evo – een parcours dat je zelf uitzet. Hij detecteert obstakels en beweegt er handig omheen. Op zijn pad geef je hem opdrachten: zo kan het robotje omkeren, oversteken en zelfs ronddraaien als een tornado.

In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstelling uitgelicht en omgezet in een inloopworkshop op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13.30-16.30 geopend.

Theatervoorstellingen: Voorbij de onzichtbare wereld van Compass

Theatermakers Bran Remie en Simon Wagter van de Twentse Kunst Alliantie (TKA) hebben een aantal theatervoorstellingen ontwikkeld die geïnspireerd zijn door Double Compass. TKA is een nieuw initiatief in Enschede waarbij beeldende kunst, theater en muziek elkaar op het podium ontmoeten. Door een samenspel aan te gaan met de onzichtbare wereld van Compass onderzoeken Bran en Simon wat voorbij de ervaring van dit levend kunstwerk ligt.

Simon Wagter is een bewegingsacteur en zoekt in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bewegen met Compass de ritmes, de vervoeringen en weerstanden. Bran Remie wil juist met de weerstand van de machine een wereld oproepen die onzichtbaar blijft voor het oog, maar in ieders verbeelding tot leven komt. Op zaterdagavond 30 maart is de première van beide theatervoorstellingen.

Datum: 30 maart
Tijd: 19.30-21:30 uur (dubbele première)

Datum: 7 april
Tijd: 14:00-14:45 uur (Bran Remie)

Datum: 14 april
Tijd: 14:00-14:45 uur (Simon Wagter)

Elke voorstelling afzonderlijk duurt 30-45 min.
Aanmelden is gewenst via receptie@tetem.nl.