6 februari: Lezing en workshop Technofencing, Tetem

Technofencing: meegaan of weerstand bieden aan de machine

Compass van installatiekunstenaar Lawrence Malstaf werpt een interessante vraag op over de ethische en filosofische implicaties van mechanismen, technieken en technologieën die de mens (aan)sturen. Denk bijv. aan Geofencing en GPS-systemen waarmee mensen met dementie gevolgd kunnen worden, geavanceerde robotica waarmee missende ledematen kunnen worden vervangen of zelfsturende auto’s waarbij je als mens bepaalde keuzes niet meer hoeft te maken.

Met het event Technofencing verkent Tetem samen met Peter-Paul Verbeek en DesignLab de manieren waarop het menselijk lichaam wordt geconditioneerd door technologie. In zijn lezing onderzoekt Peter-Paul Verbeek hoe ons denken en handelen gestuurd wordt door de techniek om ons heen. Techniek grijpt aan op ons lichaam, op onze omgeving, op onze waarneming. Filosoof Marshall McLuhan stelde al: eerst maakt de mens techniek, maar daarna maakt techniek de mens. Zijn er ethische grenzen aan deze beïnvloeding? Of moeten we die invloed als een gegeven beschouwen en er verantwoord mee om leren gaan?

Na de lezing is er een workshop, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan met het ontwerpen van gedrag beïnvloedende technologie, om zo de grenzen tussen mens en techniek verder te verkennen.

Locatie: Tetem 
Datum: 06/02/2019 
Tijd: 19:30 uur (19:00 uur inloop)