6 september t/m 18 november: Bits, bots and brains, Tetem

Pierre Cutellic en Maria Smigielska

Bits, bots and brains van Pierre Cutellic en Maria Smigielska is een tentoonstelling over tegenstellingen, kunstmatige intelligentie en samenwerking tussen machine en menselijk brein. Pierre en Maria zijn beiden zowel ontwerper als onderzoeker en gevestigd in Zürich. Ze tonen individuele projecten die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben. Maria houdt zich bezig met uitvoerende processen en robotica, Pierre met het combineren van menselijke en machinale kennisverwerving. Deze thema’s komen samen in hun gezamenlijke project Proteus, een installatie die mens en machine laat samenwerken. In aansluiting op de tentoonstelling kan het publiek in Tetem’s Exploring-Lab experimenteren met sculpturale kwaliteiten van magnetisch poeder en zelfgemaakte ferrofluid.

In Bits, bots and brains verkennen Pierre Cutellic en Maria Smigielska tegenstellingen zoals natuurlijke en kunstmatige intelligentie, analoog versus digitaal, mens en machine, maken en denken, onderzoek en praktische toepassing. De getoonde werken laten zien dat de tegenstellingen niet onverenigbaar zijn; ze bewegen zich daartussen. Bits, bots and brains biedt inzichten in een voor veel wetenschappelijke disciplines steeds belangrijker wordende technologie, namelijk die van kunstmatige intelligentie. Deze technologie wordt al voor diverse praktische toepassingen ingezet, zoals de algoritmes die bepalen wat je via Google en op Facebook te zien krijgt. In de (nabije) toekomst zal de toepassing van dergelijke technologieën sterk toenemen. Pierre en Maria nodigen uit tot nadenken over kunstmatige intelligentie en over wat nu de verschillen zijn tussen menselijk en machinaal leren en begrijpen.

Deze tentoonstelling is onderdeel van het GOGBOT festival van 6 t/m 9 september met als thema Future Flash 200, From Frankenstein to Hyperbrain.

Exploring-Lab: Magnetische sculpturen

Onderzoek in aansluiting op je bezoek aan de tentoonstelling Bits, bots and brains de sculpturale kwaliteiten van magnetisch poeder en zelfgemaakte ferrofluid. Geïnspireerd door het werk Proteus experimenteer je met diverse vormen van magnetisme. Zodra een sterke magneet bij het ferrofluid in de buurt komt, vormen zich talloze spitse stekels waarmee je de meest fascinerende sculpturen maakt. In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 uur geopend.