4 oktober t/m 13 januari: Do It Together Neighborhood, Tetem

Françoise Braun, Arletta Elst en Bram Kuypers onderzoeken ‘zelforganisatie’.

Opening: donderdag 11 oktober om 19:00 uur door Evert van den Beld (manager wijkvoorzieningen De Woonplaats) en een korte toelichting door de kunstenaars bij de werken die ze voor deze tentoonstelling hebben gemaakt.

Do It Together Neighborhood is een samenwerkingsproject met woningcorporatie De Woonplaats. Van overheidswege is De Woonplaats genoodzaakt het beheer en de organisatie van de wijkvoorzieningen Prismare, Lumen en Stroinkshuis af te stoten. Wijkbewoners en organisaties in de wijk worden in de toekomst zélf verantwoordelijk voor de voorzieningen en contacten binnen hun wijk. De Woonplaats heeft Tetem gevraagd een bijdrage te leveren in deze transitie. Wat zijn de kaders waarbinnen zelforganisatie kan plaatsvinden? Wat betekent deze transitie voor de functie van de wijkcentra? Wat wordt de nieuwe rol van de wijkbewoners en organisaties in de wijk? Hoe kan een nieuwe rol voor De Woonplaats eruit zien?

Kunstenaars Françoise Braun, Arletta Elst en Bram Kuypers hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop deze ‘zelforganisatie’ vorm kan krijgen en gesprekken gevoerd met de gebruikers van de drie wijkvoorzieningen. De resultaten van dit onderzoek zijn te zien in de tentoonstelling in Tetem. Françoise Braun ontwikkelt een beeldend object, dat mensen fysiek in staat stelt samen te werken aan een nieuw evenwicht. Arletta Elst bouwt een interactief lichtobject waarbij het publiek, net als bij zelforganisatie, het werk zelf kan bedienen en veranderen. Bram Kuypers maakt een groeiende installatie met geleende kopjes suiker als vertrekpunt. Op deze manier onderzoekt hij fundamentele verbindingen, nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de wijkbewoners. Dit project is niet alleen inspirerend voor een breed publiek, maar biedt betrokkenen daadwerkelijk handvatten om tot actie over te gaan.

Educatieprogramma
Rondom deze tentoonstelling ontwikkelde Tetem, in samenwerking met Roombeek Cultuurpark Educatie, de workshop Do It Together School (VO onderbouw). Wat betekent het om zelfvoorzienend en zelfsturend te zijn? Hoe komen kunstenaars tot een presentatie? Hoe kun je je eigen school zelfvoorzienend maken? De leerlingen krijgen een rondleiding door DIT Neighborhood en gaan daarna aan de slag met het ontwerpen en presenteren van een poster met ideeën om hun eigen school zelfvoorzienend te maken. De workshop is te boeken via Roombeek Cultuurpark Educatie.

Exploring-Lab: Zelfsturende wijk
Maak in aansluiting op de tentoonstelling DIT Neighborhood een zelfsturende wijk met behulp van 3D pennen. Je kunt vanuit bestaande grondpatronen of naar eigen inzicht een bijdrage ontwikkelen aan een zelfsturende wijk. Deze wijk groeit gedurende de tentoonstelling DIT Neighborhood. In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 uur geopend.