28 juni t/m 30 sept: Gabey Tjon a Tham, Tetem

The Monads

Gabey Tjon a Tham transformeert ruimtes tot een zintuiglijke omgeving door middel van bewegende machines, licht en geluid. Hierbij ontstaan choreografieën die zowel een mechanisch als een natuurlijk karakter hebben. Machines en technologie ziet zij als verlengstukken van de menselijke zintuigen, waarmee ze fenomenen zichtbaar en hoorbaar maakt die we normaal niet kunnen waarnemen. Technologie als een noodzaak om te overleven en als een verdergaande revolutie, speelt een grote rol in Gabey’s werk en sluit daarom naadloos aan bij Tetem’s programmalijn Driving Technology.

The Monads is een installatie bestaande uit een aantal ronddraaiende luidspreker eenheden, waarbij de wind die waait door de bladeren van de bomen het vertrekpunt is geweest. De luidsprekers creëren een mix van direct en reflecterend geluid, waardoor de geluiden van zowel dichtbij als van ver lijken te komen. De aansturing van de motoren en het geluid in de computer zijn benaderd vanuit een meta-niveau door ze niet afzonderlijk aan te sturen, maar middels het creëren van een systeem van condities waarin de entiteiten zich vrij kunnen bewegen. De timing, snelheid, het volume van geluid, de motoren en de relatie tussen dit alles vormde het raamwerk voor de regels die zijn opgesteld voor dit zichzelf aansturende systeem. De titel is ontleend aan de omschrijving binnen de filosofie van Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), waarin de Monad een elementair deeltje is zoals een atoom of persoon.

In de tentoonstelling wordt uitgebreid documentatiemateriaal getoond waarmee Gabey Tjon a Tham het onderzoek achter The Monads in beeld brengt, inclusief de research blogs die de kunstenaar heeft ontwikkeld tijdens haar residency periode in STEIM in 2016.