23 juni t/m aug: Ars longa, vita brevis, RMT

Het is niet de geschiedenis van de (kunst) stijlen die centraal staat in Rijksmuseum Twenthe maar de mens zelf. De nieuwe collectiepresentatie Ars longa, vita brevis kan gezien worden als een beginselverklaring van het museum.

Negen kunstenaars reflecteren met hun werk, in combinatie met collectie van het museum, op de dualiteit van het menselijk bestaan; over de onophefbare tweeslachtigheid. Dan hebben we het niet alleen over het goede en het kwade, maar ook over macht en onmacht, vrijheid en gebondenheid, controle en loslaten. Het zijn gevoelens, neigingen, ervaringen en verlangens die onze levens tekenen en ons handelen bepalen. In negen episoden wordt het verhaal verteld van la condition humaine.


Alle negen kunstenaars maakten een keuze uit de museumcollectie, aangevuld met een of meerdere eigen werken. In de tentoonstelling zijn achtereenvolgend ensceneringen te zien van Bart Hess (1984), L.A. Raeven (1971), Berend Strik (1960), Philip Vermeulen (1986), Anne Wenzel (1972), Peter Zegveld (1951), Karin Arink (1967), Armando (1929) en Silvia B. (1963). Een terugkerend element in alle zalen is de dualiteit van het bestaan: van het fysieke aantrekken en afstoten bij Bart Hess tot aan de overgave aan het leven en notie van de dood bij Silvia B.

Samen volgen zij de natuurlijke gang; van de verwekking tot het sterven.

www.rijksmuseumtwenthe.nl