18 januari t/m maandag 19 februari: Yonas Negash, Vrijhof

Kunst over smart cities

In de CuriousU-cursus 2017, "Smart Cities", ontwikkelden deelnemers van 12 verschillende nationaliteiten op een creatieve manier amendementen voor de Europese richtlijn (wettelijke) kaders van zowel water als energie. Aan het einde van de week hebben ze zichzelf creatief gepusht en maakten samen kunstwerken over deze amendementen.

In de loop van een week onderzochten de deelnemers onderwerpen als middelen en infrastructuur, digitale stad en sociale innovatie. Hierop volgend, kregen de groepen de taak om hun creativiteit te gebruiken om kunst gerelateerde werken te maken om hun voorgestelde amendementen op de kaders weer te geven. Dit alles moest in negentig minuten gebeuren. De resultaten worden getoond in deze tentoonstelling.

Een van de drie thema's van "Smart Cities" was Sociale Innovatie: Smart Cities is uiteindelijk bedoeld om de kwaliteit van het leven voor zijn inwoners te verbeteren. Hoe moet bestuur worden getransformeerd? Waar streven steden momenteel naar in hun digitale strategieën? En hoe kan de interactie tussen politici en het publiek worden verbeterd met behulp van digitale technologieën?

Die laatste vraagstelling is ook een onderwerp dat van belang is voor een van de studenten die tijdens deze cursusweek heeft geassisteerd: Yonas Negash. Hij is een student in Public Administration aan de Universiteit Twente en een ondernemer die softwaretools ontwikkelt die de kloof tussen politici en burgers moet overbruggen. Hij assisteerde bij de sessies over Liquid Democracy. Het concept van Liquid Democracy aakt de kern van het debat over het democratisch tekort in Europa. De belangrijkste doelen voor deze sessies waren het vergroten van de politieke belangstelling en de participatie van burgers bij het onderzoeken van problemen vanuit verschillende perspectieven.

Yonas Negash was de initiatiefnemer van deze tentoonstelling in de Vrijhof.

De opening vindt plaats op donderdag 18 januari 2018 om 17.00 uur.