08 februari t/m 13 mei: Counting Digital Sheep, Tetem

Digitale schaapjes tellen

Veiligheid is een actueel thema dat dagelijks onderwerp is van nieuws en gesprek. In de afgelopen jaren zijn er vele gebeurtenissen geweest waarbij de veiligheid van burgers en professionals in publieke gebouwen en de openbare ruimte in het geding was. Daarbij gaat het om daadwerkelijk incidenten, maar ook om een gevoel van onveiligheid. Denk aan situaties waarin omstanders en betrokkenen agressie toonden tegen brandweer- en ambulancepersoneel, maar ook aan de vele krantenartikelen over hinderlijk gedrag door hangjongeren, zwerfvuil, hondenpoep en parkeerontheffing. Daar waar sprake is van onveilige situaties reageert een overheid of de sector vaak met camera’s, lik-op-stuk-beleid of samenscholingsverboden. Ondanks deze ingrepen blijft de ‘omgeving’ voor betrokkenen vaak onveilig (voelen).

Tetem en het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van Avans Hogeschool in Den Bosch onderzoeken in een tentoonstelling in hoeverre en op welke manier kunst een bijdrage kan leveren op het gebied van (sociale) veiligheid. De tentoonstelling is samengesteld door curator ViolaVirus en is achtereenvolgens op beide locaties te zien: begin 2018 in Tetem en eind 2018 in Den Bosch.

In Counting Digital Sheep toont ViolaVirus werken van kunstenaars en designers die het thema vanuit verschillende perspectieven belichten. Welke ervaringen over veiligheid zijn universeel? Welke sociale aspecten en maatregelen zouden kunnen bijdragen aan een ander gebruik van de openbare ruimte en daarmee van invloed kunnen zijn op ons gevoel van veiligheid? Zijn er ruimtelijke of digitale maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan sociale veiligheid?

In deze tentoonstelling zijn de volgende werken te zien: Sensoree ‘AWElectric’, Marina Toeters ‘Huggy Care’, NEFFA ‘Atalyal Eyes’, Jochem van Schip ‘CODE/COAT’, Aafke Coopmans ‘Faces & Places’, Milou Backx ‘Artificial Dumbness’, Montana Mae ‘HUMIX’, Jasper van Loenen ‘Linger’, Lauren McCarthy ‘Follower’, Enna Rizvi?, Tobias Hoffmann en Ferdi Zwaan ‘Noisys’, Kasper Kamperman ‘Eye-Catcher’ en een video station met video’s geselecteerd door de curator met oa de film ‘Find my Phone’ van Anthony van der Meer.

 

Voor de tentoonstelling is door Roombeek Cultuurpark Educatie een programma ontwikkeld voor HAVO/VWO en MBO leerlingen. Het programma bestaat uit een rondleiding en de workshop SafetyPop, waarin leerlingen met behulp van Prototyping on Paper een App maken rondom veiligheid.