zondag 11 juni: Exclusieve Aanbieding KNS op KivH

Exclusieve aanbieding tgv Kunst in het Volkspark…in de tent van KunstNonStop…


de kunstzinnig vervaardigde cassette van Etta Maduro met prenten van 6 bekende beeldend kunstenaars. Uitvoering: gemengde techniek van zeefdruk en digitale druk - formaat 50 x 70 cm - oplage 120 exemplaren.
Speciale prijs voor bezoekers KihV 2017: € 900.- excl 6% BTW (eerder €1200.- excl 6% BTW). Er is nog een aantal complete mappen te koop.

De werken zijn van Jan Cremer, Ad Gerritsen, Harrie Gerritz, Klaas Gubbels, Pieter Holstein en Sipke Huismans, allen beeldend kunstenaars die een speciale band met Enschede en Twente hebben. Omdat ze er zijn opgegroeid, hebben gewoond of hebben les gegeven. Het initiatief voor de map ontstond direct na de vuurwerkramp.
Voor bewonderaars van één of meer van deze kunstenaars bestaat de mogelijkheid om één of meer van de werken afzonderlijk te kopen. Oriënteer u daarover tijdens het evenement in de tent van KunstNonStop.

Met de verkoop van de eerste mappen werden Enschedese kunstenaars, die bij de vuurwerkramp in 2000 huis, haard, atelier en werk hadden verloren, financieel gesteund.

De opbrengst van de mappen die nog ter verkoop kunnen worden aangeboden, wordt aangewend ten behoeve van beeldend kunstenaars in Enschede en hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Kom tijdens Kunst in het Volkspark naar het Kunstenplein, bezoek de tent van KunstNonStop en koop die map. Of begin ervoor te sparen…