6 juli t/m 18 augustus: Wiebke Bartsch en Danielle Spoelman, HeArtGallery, Hengelo

’HIER / DAAR/ VICEVERSA’

"Hier / Daar / Viceversa" door Danielle Spoelman en Wiebke Bartsch is een non-verbale teken-uitwisseling, een vertraagd onderzoek over de aspecten van hun eigen thuisland en het thuiszijn - over de grenzen heen door de gemeenschappelijke taal van de tekening.

Het taNDem-project is onderverdeeld in drie delen:

Weekthema | De kunstenaars tekenen over hetzelfde thema. Dit thema wordt wekelijks afwisselend door Danielle of Wiebke bepaald. Beide tekenen voor zichzelf in hun eigen omgeving.

Tekeningen 'heen en weer' | De kunstenaars maken gezamenlijke tekeningen over het thema ‘thuis’. Afwisselend start een van beide een tekening, stuurt deze op en de ander maakt de tekening af.

Plaatswissel | De kunstenaars verwisselen van plaats. Ze tekenen de thuisplek van de ander. Wiebke tekent in Enschede, Danielle tekent in Münster.

Tentoonstellingsopening: zaterdag 06.07.19 om 16.00 uur in de HeArtGallery.

Welkom: Elisabeth Veldhues, 2e plaatsvervangend wethouder van Steinfurt
Begroeting en inleiding: Jan Noltes, voorzitter van de HeArtGallery, in gesprek met de kunstenaars Wiebke Bartsch en Danielle Spoelman.

We verheugen ons erop je te zien!

HeArtGallery
Drienerstraat 35 Hengelo
www.heartgallery.info