26 januari t/m 6 juni: 5 jaar Kunstgemaal, Bronckhorst

Grote overzichtstentoonstelling

5 jaar Het Kunstgemaal Bronkhorst. Naar aanleiding van dit lustrum heeft curator Joost Wolters een feestelijke tentoonstelling samengesteld met werken van alle ruim honderd kunstenaars die de afgelopen 5 jaar in Het Kunstgemaal hebben geëxposeerd. Kunstenaars en vormgevers die ons met hart en ziel gesteund hebben en die wij daarom zo ontzettend dankbaar zijn. Zonder hun kunst, bezoek en steun zou Het Kunstgemaal niet zo een geweldig plek hebben kunnen worden.

De expositie is in een feestelijke salonopstelling van gerenommeerde kunstenaars en jong talent. En bijna alles is te koop!

Op 6 april vieren wij feest om ons 5 jarig bestaan te vieren hiervoor zullen jullie worden uitgenodigd. Er is in dit geval geen opening...maar natuurlijk zijn jullie allen en jullie vrienden en bekenden altijd welkom.

http://www.hetkunstgemaal.nl