26 augustus-september: Jose Anna Maria Verstappen, Heartgallerij

'Wordt Vervolgd'

Als zevende kunstenaar in de stadskamer 2018 is Jose Anna Maria Verstappen gevraagd als eerbetoon aan haar vele werk voor Ateliers ’93 dat dit jaar 25 jaar bestaat. Hiermee maakt de Stichting HeArtGallery een uitzondering op de regel. Na de expositie van Verstappen wordt het concept van de Stadskamer weer opgepakt t.w.:

De stadskamerkunstenaar draagt na een maand de sleutel symbolisch over aan de volgende kunstenaar. De huisregels zijn:

1. De kunstenaar woont en werkt in Hengelo.

2. De volgende kunstenaar moet minstens 1 generatie jonger zijn dan de vorige en na de jongste

kunstenaar weer 20 jaar ouder.

3. De kunstenaar aan wie de sleutel wordt overgedragen is afwisselend een man of een vrouw.

4. De stadskamer is bedoeld voor professionele kunstenaars werkend in verschillende disciplines

zoals; schilderen, beeldhouwen, fotografie, keramiek, sieraden, etc.

5. De kunstenaar is vrij de stadskamer naar eigen inzicht in te richten en levert na een maand de

ruimte weer in de oorspronkelijke staat op.