Beeld van een partijavond: Fotograaf Gerlinde Schrijver

Woensdag 29 juni: Partij voor Cultuur, Hengelo

De Partij voor Cultuur zwengelt culturele samenwerking in Twente aan met “PVC’s Grote Twentse Culturele Samenwerkingsverbanden Show”.

De onverkiesbare Partij voor Cultuur (PVC) wil de culturele samenwerking in Twente een boost geven door op 29 juni een debat over dit onderwerp te organiseren in het Rabotheater in Hengelo. Iedereen is welkom om mee te praten over het onderwerp hoe culturele instellingen, evenementen en culturele ondernemers elkaar kunnen versterken. Op “PVC’s Grote Twentse Culturele Samenwerkingsverbanden Show” [facebookevenement] komen vragen aan bod als: “Op welke onderwerpen kun je elkaar versterken, hoe doe je dat en wat en wie heb je daarvoor nodig?  Wat gebeurt er als instellingen gedwongen  worden om met elkaar samen te werken. En wat gebeurt er als je niet alleen de directies, maar juist de uitvoerenden in de kunst en cultuur laat samenwerken?”

De Partij voor Cultuur is als onafhankelijke partij oprecht benieuwd naar de culturele stand van zaken in de regio en daagt de sprekers van diverse culturele instellingen (als Arnoud Odding van het Rijksmuseum, Johan de Jong van Metropool, Angelina Schoonewille van Kaliber Kunstenschool, Rinze van der Wal van Atak, Joris Kemps van Hof88 en vele anderen)  uit om hierover met elkaar en het publiek, constructief in debat te gaan. Dat gebeurt in een niet alledaagse setting, maar met een twist, want daar staat de PVC bekend om.  Zo neemt de PVC haar huisband Roots Rising en PVC-dichter Marieke van Bolderen mee naar Hengelo en wordt er momenteel  gezocht naar uitvoerende kunstenaars, muzikanten en artiesten uit de regio die de inhoud van de avond op geheel eigen wijze zullen duiden. [Klik HIER voor een impressie].

De avond vindt plaats op 29 juni, om 20.00 in het Rabotheater in Hengelo. Gratis kaarten zijn te bestellen via deze link. Een vrijwillige donatie op de avond zelf wordt zeer op prijs gesteld.

Partij voor Cultuur

De PVC is de grootste, bewust onverkiesbare politieke partij van Nederland en bedrijft “Rock ’n Roll politiek”. Oprichter en partijleider  (en tevens presentator van de PartijAvonden) Van Hese zegt daar over: "Je verliest meteen je geloofwaardigheid als je verkiesbaar bent, want dan heb je te maken met belangen, macht en geld. Het vertrouwen in de politiek is niet voor niets erg laag. De PVC is een echte partij, je kunt er alleen niet op stemmen. Onze invloed bestaat bij gratie van wie ons met hart en handen steunt. Niet lullen, maar poetsen." Dat laatste komt tot uiting in de  vaak ludieke  acties van de PVC.

De PVC produceert tevens een televisie- en radioprogramma, levert gevraagd en ongevraagd kritek op de culturele stand van zaken, behartigt de belangen voor kunstenaars en probeert cultuur meer ballen te geven tijdens  verkiezingen door bijvoorbeeld wél mee te doen met een campagne, maar niet op de kieslijst te staan. De PVC organiseert debatten met een twist, waarbij het publiek vaak de grootste stem heeft.