donderdag 8 oktober: Onthulling beeld Recycleplein Circulus-Berke, Zutphen

Frisse blik op afval

Op het Recycleplein van Circulus-Berkel in Zutphen wordt donderdag 8 oktober het beeld ‘Pooltje heeft een schaar om mee te denken’’ onthuld. Het cortenstalen beeld van ruim 2 meter hoog bestaat uit drie 

delen en is ontworpen door kunstenaar André Boone uit Enschede.

Verwijzing naar techniek van Circulus-Berkel 

De aarde waarop we leven vraagt om een gezamenlijke aanpak en verzorging. Deze samenwerking wordt in het beeld gevisualiseerd door de sokkel, die bestaat uit een vierkant overlopend in een cirkel. In China staat het vierkant voor de aarde, de cirkel voor de hemel. Beide elementen komen overeen met het logo van Circulus-Berkel.

Afval krijgt nieuwe bestemming

De snoeischaar die op de sokkel staat, symboliseert de nieuwe bestemming die ons afval krijgt dankzij de verwerking van Circulus-Berkel. Doordat de veer van de snoeischaar is weggelaten, is het gereedschap niet meer bruikbaar voor zijn oorspronkelijke doel maar doet het wel zijn werk in het beeld. Ook het materiaal waarvan de snoeischaar gemaakt is, cortenstaal, kan worden hergebruikt. 

Dicht bij de mensen

Het derde element van het beeld ‘Het Pooltje heeft een schaar om mee te denken’ is het konijn. In veel huishoudens een gezelschaps- of knuffeldier dat liefde en empathie oproept. Tegelijkertijd kan het konijn een groot voorbeeld voor ons zijn omdat het dier geen afval achterlaat. Konijnen zijn van nature zindelijk en leggen hun uitwerpselen op een hoop zo ver mogelijk van hun slaapplaats vandaan. 

Hergebruik om in leven te blijven

Behalve keutels produceert een konijn ook zachte balletjes die hij na het afscheiden inslikt, waar ze vervolgens in de maag opgestapeld worden. Deze zogenaamde ‘maagpillen’ zijn voedselresten die rijk zijn aan onder andere vezels, vitamine B1 en aminozuren. Deze ‘maagpillen’ worden een tweede keerverteerd. Als het ware hergebruikt. Zonder deze maagpillen gaan konijnen dood.

Boven op ons afval

In vroeger tijden zetten boeren in Oost Nederland een konijn op een plank, die ver boven de grond bevestigd was. Door deze verhoging was het dier te bang om weg te rennen. Beeldend kunstenaar André Boone ziet hierin een parallel met onze houding ten aanzien van ons afval: “We zitten met z’n allen boven op ons afval. In het verleden dachten we nog een andere kant op te kunnen kijken. We zijn echter onlosmakelijk verbonden met wat we achterlaten.”